Vi er et nordisk arbejdsfællesskab indenfor salmeforskning i de nordiske lande.

Leder/formand/ordförande:

Nestleder/viceformand/vice ordförande:
Adj. professor Jaakko Rusama, PhD
Sekretær/sekreterare:
Teol.dr., kyrkomusiker Anna Maria Böckerman

Danmark
Jørgen Kjærgaard
Ove Paulsen

Finland
Johan Bastubacka
Anna Maria Böckerman

Island
Margrét Eggertsdóttir

Norge
Irene Bergheim
David Scott Hamnes

Sverige
Karin Karlsson
Mattias Lundberg

Arkiv
Institut for Kirkehistorie,
Karen Blixens Plads 16
DK-2300 København S.

Kontakt
Stig Wernø Holter, stig.holter@grieg.uib.no
tlf. +47 5558 5958, +47 924 57 169
Jaakko Rusama, jaakko.rusama@helsinki.fi
Anna Maria Böckerman, annamaria.bockerman@evl.fi
tlf. +35 841 5016016