Vi er et nordisk arbejdsfællesskab indenfor salmeforskning i de nordiske lande.

NORDHYMN har tre hovedarbeidsformer. Den ene er felles, målrettede prosjekter som gjennomføres etter en samlet planlegging. Et eksempel på et slikt fellesnordisk forskningsprosjekt er undersøkelsen Dejlig er jorden. Psalmens roll i nutida nordiskt kultur- och samhällsliv (Karl-Johan Hansson, Folke Bohlin og Jörgen Straarup (red.), Åbo 2001). Det hittil største prosjektet er Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv (Sven-Åke Selander og Karl-Johan Hansson (red.), Lund 2008).
Den andre arbeidsformen er forskersymposier, som med regelmessige mellomrom samler nordiske, hymnologiske forskere om særlige emner. De har vært holdt forskjellige steder:
• 2000: Færøyene
• 2002: Seljord, Norge
• 2004: Løgumkloster, Danmark
• 2008–2013: Lund, Sverige
• 2011: Trondheim, Norge
Noen av emnene har vært:
• Hymnologisk, elektronisk dataregistrering
• Nordiske hymnologiske problem
• Anders Frostenson-seminar og Taizé-sangen
• Nye salmebøker
I tillegg ønsker NORDHYMN å stimulere mindre forskergrupper til å gjennomføre prosjekter som ikke nødvendigvis involverer alle de nordiske landene.