Vi er et nordisk arbejdsfællesskab indenfor salmeforskning i de nordiske lande.

Salme og sang i Norden

Nordisk Institut for Hymnologi er oprettet i 1988 med formålet at initiere og befordre tværfaglig forskning om salmen og den åndelige sang i de nordiske folks liv. Instituttet består af en styringsgruppe med et medlem fra hvert af de fem nordiske lande samt et sekretariet på to medlemmer. Sekretariatet har hjemsted på Institut for Kirkehistorie ved Københavns Universitet.

NORDHYMNs formål kan defineres som et arbejdsfællesskab for hymnologiske forskere i de nordiske lande med naturlig forbindelse til de hymnologiske forsknings- og undervisningsmiljøer ved universiteter og højere læreanstalter i de enkelte lande. Styringsgruppens fornemste opgave er at tage initiativet til at koordinere dette forskningssamarbejde evt. i samarbejde med nationale arbejdsgrupper.

NORDHYMNs virksomhed vil ske i forbindelse med eksisterende forsknings- og undervisningssteder i de nordiske lande, men samarbejdet indenfor.

NORDHYMN er åbent for alle, der arbejder med hymnologiske emner.