Vi er et nordisk arbejdsfællesskab indenfor salmeforskning i de nordiske lande.

Hva er hymnologi?

Hymnologi er utforskningen av salmen og den åndelige sang som historisk og aktuelt fenomen. Ettersom salmen er en enhet av tekst og melodi, vil hymnologien undersøke både salmens litterære og musikalske aspekter og deres innbyrdes forhold. Men hymnologien er ikke minst en teologisk disiplin, som ser på salmens innhold og relaterer dette til den kristne tros kilder, Bibelen, bekjennelsesskriftene og den kirkelige tradisjon. Hymnologien er etter sitt vesen en konfesjonsovergripende disiplin, da salmetilfanget i ikke liten grad er et felleskirkelig eie.

Den prinsipielle hymnologi undersøker hva som kjennetegner salmesjangeren og dens ulike kategorier, salmens liturgiske og utenomliturgiske funksjoner og hvordan et salmesyngende fellesskap konstitueres. I tillegg vil hymnologien se på salmen i dens sosiale og kulturelle kontekst.

I faget inngår også studiet av gamle og nye salmebøker og koralbøker, deres tilblivelse, resepsjon og utbredelse samt salmedikterne og melodikomponistene. En særlig etnohymnologisk retning arbeider med folkelige, musikalske praksiser i salmesangen basert på levende kilder, lydopptak og håndskrifter.