Vi er et nordisk arbejdsfællesskab indenfor salmeforskning i de nordiske lande.

Psalmforskningsprojekt i Finland 2009-2014

ANNA MARIA BÖCKERMAN Under fem års tid bedrevs ett vetenskapligt psalmforskningsprojekt i Finland vars mål var: “att med akademiska metoder ur tvärvetenskapligt perspektiv granska psalmer och andliga sånger samt deras ställning och betydelse i den finländska kulturen och det religiösa livet under början av ...