Vi er et nordisk arbejdsfællesskab indenfor salmeforskning i de nordiske lande.

Artiklar sökes

Nordhymn och Öppet Nordiskt Koralseminarium höll sin traditionella vårsammankomst i Lund 19-20 mars. Under dagarna hölls presentationer, ny litteratur uppmärksammades och planer på kommande utgåvor tog form. Vill du bidra med en artikel? Ämnesområdena vi nu jobbar med är följande: a) Nordisk pietistisk psalm ...