Vi er et nordisk arbejdsfællesskab indenfor salmeforskning i de nordiske lande.

Artiklar sökes

Bland talarna vid koralseminariet i Lund var Folke Bohlin också närvarande. Foto: Anna Maria Böckermann.

Nordhymn och Öppet Nordiskt Koralseminarium höll sin traditionella vårsammankomst i Lund 19-20 mars. Under dagarna hölls presentationer, ny litteratur uppmärksammades och planer på kommande utgåvor tog form.

Vill du bidra med en artikel? Ämnesområdena vi nu jobbar med är följande:

a) Nordisk pietistisk psalm

b) Reformationstida psalm och kyrklig sång i Norden

Om ditt intresseområde tangerar pietismen, kontakta då Ove Paulsen (ove@hymnologi.com). Om du vill skriva om reformationstida hymnologi, kontakta Mattias Lundberg eller Anna Maria Böckerman (mattias.lundberg@musik.uu.se eller am.bockerman@gmail.com)